วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ย้อนรอยเหตุการณ์สึนามิในไทย สึนามิ คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร

05 พ.ย. 2023
41

ย้อนรอยเหตุการณ์สึนามิในไทย สึนามิ คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร

ย้อนรอยเหตุการณ์สึนามิในไทย สึนามิ คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ นั่นคือเหตุการณ์สึนามิที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้กับ 6 จังหวัดภาคใต้ของไทย ได้แก่ พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล และระนอง สึนามิครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 5,000 ราย สูญหาย 3,000 ราย และบาดเจ็บกว่า 8,000 ราย

สึนามิ คืออะไร

สึนามิ หรือ คลื่นยักษ์ เป็นคลื่นน้ําขนาดใหญ่ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใต้มหาสมุทร โดยสาเหตุหลักมาจากแผ่นดินไหวใต้น้ําลึกหรือภูเขาไฟระเบิดใต้น้ํา ซึ่งทําให้เกิดการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรอย่างรุนแรง ส่งผลให้น้ําถูกดันขึ้นสู่ผิวน้ําเป็นคลื่นยักษ์เคลื่อนตัวไปยังชายฝั่งด้วยความเร็วสูงมาก คลื่นสึนามิสามารถเคลื่อนตัวได้ไกลถึงหลายร้อยกิโลเมตรและมีความสูงหลายเมตร

สึนามิเกิดขึ้นได้อย่างไร

สึนามิเกิดขึ้นจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ

1. แผ่นดินไหวใต้น้ําลึก
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นใต้พื้นมหาสมุทรลึกกว่า 100 กิโลเมตร จะทําให้เกิดการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลให้น้ําใต้ทะเลถูกดันขึ้นสู่ผิวน้ําเป็นคลื่นยักษ์ ยิ่งแผ่นดินไหวมีขนาดใหญ่และเกิดที่ระดับความลึกมาก คลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นจะมีขนาดใหญ่มากตามไปด้วย

2. ภูเขาไฟระเบิดใต้น้ํา
ภูเขาไฟที่อยู่ใต้มหาสมุทรเมื่อระเบิดจะปล่อยพลังงานออกมาอย่างรุนแรง ส่งผลให้น้ําถูกผลักดันขึ้นสู่ผิวมหาสมุทรเป็นคลื่นยักษ์เช่นกัน ยิ่งภูเขาไฟมีขนาดใหญ่และระเบิดอย่างรุนแรง คลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นจะมีพลังมหาศาล

สรุปได้ว่า สึนามิเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาล โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเล การเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังจึงเป็นสิ่งสําคัญในการลดผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งใหญ่นี้ รวมถึงการเรียนรู้จากเหตุการณ์สึนามิในอดีต เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสึนามิที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต