วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

สวมใส่ถุงมวย ผลัดเปลี่ยนชีวิตคนดี

24 ธ.ค. 2023
175

สวมใส่ถุงมวย ผลัดเปลี่ยนชีวิตคนดี

สมใส่ถุงมวย ผลัดเปลี่ยนชีวิตคนดี

ในสังคมไทยปัจจุบัน ยังคงมีปัญหาความรุนแรงและอาชญากรรมอยู่ไม่น้อย ทําให้เยาวชนและคนหนุ่มสาวจํานวนมาก ตกอยู่ในวังวนของปัญหาสังคมเหล่านี้ สม เป็นหนึ่งในเยาวชนเหล่านั้นที่เคยหลงผิด เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการทะเลาะวิวาท แต่แล้วชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปหลังจากได้มาออกกําลังกายมวยไทย

สมเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจน พ่อแม่ต้องทํางานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพ ทําให้ไม่มีเวลาให้การอบรมเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด สมจึงค่อนข้างอิสระและหันไปคบเพื่อนที่ไม่ดี จนติดยาเสพติดและมักจะชอบทะเลาะวิวาทกับเพื่อน จนกระทั่งวันหนึ่ง เขาเกิดทะเลาะวิวาทกับกลุ่มเพื่อนจนถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุม

หลังจากถูกปล่อยตัว สมรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไป เขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น โดยการมาฝึกมวยไทยที่ค่ายมวยแห่งหนึ่ง เพื่อฝึกวินัยและความอดทน รวมทั้งหันมาสนใจกีฬามวยไทยแทนการทะเลาะวิวาท การมาฝึกมวยทําให้สมได้พบกับครูมวยที่เปรียบเสมือนพ่อที่แท้จริง คอยสอนสั่งสอนให้เขารู้จักวินัย ความอดทน และมีน้ําใจเป็นนักกีฬา

หลังจากฝึกมวยอย่างสม่ําเสมอเป็นเวลา 1 ปี สมสามารถเลิกยาเสพติดได้สําเร็จ และเริ่มมีวินัยในตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ เขายังสามารถชนะการแข่งขันมวยไทยระดับจังหวัดได้อีกด้วย ปัจจุบันสมยังคงฝึกมวยอย่างต่อเนื่อง และช่วยครูมวยฝึกสอนเด็กๆ รุ่นน้องในค่าย เพื่อช่วยเปลี่ยนชีวิตเด็กเหล่านั้นให้ดีขึ้น สมกลายเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชนได้เป็นอย่างดี

จากเรื่องราวของสม จะเห็นได้ว่า กีฬามวยไทยไม่ได้สอนให้เด็กและเยาวชนเป็นแค่นักสู้ แต่ยังสอนให้พวกเขาเป็นคนดีที่มีวินัยและมีน้ําใจเป็นนักกีฬาอีกด้วย หากสังคมไทยส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬามวยไทยให้มากขึ้น ก็จะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในเยาวชนได้อีกทางหนึ่ง สมจึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการนํามวยไทยมาใช้ในการปรับเปลี่ยนชีวิตเยาวชนให้ดีขึ้น